Geïntrigeerd zijn door het voortdurend waarnemen en vorsen van de mens vanuit zijn positie op de tijdsband van alle bestaan.

De oerknal is bepaald circa 13 miljard jaar terug.

13,9 miljard. 13,6 miljard. 13,112 miljard. 13,112894561 miljard jaar 5 maanden, 2 dagen, 16 seconden.

Het elastisch tijdsbesef. Oplossen in de niet te vatten totaliteit.

De creatie van mijn eigen kleine tijd. Groeiend van nu, tot in de baarmoeder.

De vermoeiende registratie en situering van alle leef- en werkplaatsen.

De sites.

Het denkbeeldig wonen.

Een eigen globe voor alle plaatsen.

Gegroepeerd.

Continenten. Schiereilanden. Oceanen. Archipels. Aardplaten. Troggen.

Extreem, compact, irritant, gelaten, claustrofobisch, het arcadisch nergens.

De hoofdkatalysator ontwikkelt onbeholpen wezens.

Siamees.

Hier versus naast, boven, onder, diagonaal.

Het tijd- en ruimtevolume kneden. Bevragen.

Stof en bodem.

Archeologie van de imaginaire plek.

Navelgeneraties.

Temperatuurschommelingen. Klimaatstoornissen.

Overtuigd zijn van de mogelijkheid tot gissen.

2002, jaar 37.