Geïntrigeerd zijn door het voortdurend waarnemen en vorsen van de mens vanuit zijn positie op de tijdsband van alle bestaan.

De oerknal is bepaald circa 13 miljard jaar terug.

13,9 miljard. 13,6 miljard. 13,112 miljard. 13,112894561 miljard jaar 5 maanden, 2 dagen, 16 seconden.

Het elastisch tijdsbesef. Oplossen in de niet te vatten totaliteit.

De creatie van mijn eigen kleine tijd. Groeiend van nu, tot in de baarmoeder.

De vermoeiende registratie en situering van alle leef- en werkplaatsen.

De sites.

Het denkbeeldig wonen.

Een eigen globe voor alle plaatsen.

Gegroepeerd.

Continenten. Schiereilanden. Oceanen. Archipels. Aardplaten. Troggen.

Extreem, compact, irritant, gelaten, claustrofobisch, het arcadisch nergens.

De hoofdkatalysator ontwikkelt onbeholpen wezens.

Siamees.

Hier versus naast, boven, onder, diagonaal.

Het tijd- en ruimtevolume kneden. Bevragen.

Stof en bodem.

Archeologie van de imaginaire plek.

Navelgeneraties.

Temperatuurschommelingen. Klimaatstoornissen.

Overtuigd zijn van de mogelijkheid tot gissen.

2002, jaar 37.

Het water is steen,
Het heeft gehoord, geluisterd en opgeslaan.

Het is verleidelijke balsem, het is
nu, toen, het is
urine, benzine, het is
morgen, heelal, soms.

Ik laat me oplossen,
diep in deze hemelkoepel,
onder het peilloze mengsel.

Het water is verdwijnpunt,
schuim, gel, kolk, gevlekt, bespoten, geluidsarm en androgyne.

Diep onder de permafrost neem ik een mes en splijt een dialoog doormidden.

juli 2014, jaar 49

Hemelpuncties en hete nevelslierten.
De regio van Basis 1 en Basis 2.
Q., Z. en ik.
Het cirkelvormig oppervlak van het afgebakende gebied.
In de Xyrtox Liquid-bedding stroomt nog wat water.
Dwars door de omgevende weidsheid: resten van doorsluisleidingen.
Verstoorde nazaten.
Verzamelde achtergrondruis.

2008, jaar 43.

[ ------ ----- ----- ----- ]

Resttijden vangen.

[ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- als-w

----- ----- -]

Niets ontvangen.

Raté.

Regenereer.

Hemisfeer!

Signaleer, splits, splinterbom, friseer, fileer.

Inkanteling. Buitenbuiteling.

Stop / Halt / Start / Steek

Zevenvoudigdubbelgelaagd.

Dit hermetisch open spectrum van smeergeel tot amfibisch groen,

tot oxidisch cortexrood, teerwit, tropenzwart, lichtröntgen en nevelgeel-geladen:

een crypte voor de zuigende enkeling, en voor de onderduiker in de hemelvaarder.

2010, jaar 45.